Ján Pavol II. je apoštolom zasväteným Panne Márii nie preto, lebo sa modlí ruženec, alebo že často o nej hovorí.  Na ňom vidieť  „Totus Tuus!“ (Celý Tvoj!),  účinok a milosť, že patrí Panne Márii.

Čo robí Ján Pavol II., aby všade, kam príde, pritiahol k sebe milióny ľudí? Uvediem osobné svedectvo: raz ma poverili úlohou zorganizovať do Ríma púť pre mládež z Francúzska. Zvyčajne sme mladých ľudí starostlivo vyberali, ale tentoraz to bolo inak: šlo o mládež s charakterovými vadami, ak ich nechcem nazvať delikventmi. Zvažoval som: „Ak už raz doputujú do Ríma, neumožním im zažiť stretnutie so Svätým Otcom? Museli by sme však vstať ráno o piatej, vyraziť o šiestej, prísť na námestie Svätého Petra o ôsmej, aby sme mali istotu, že budeme stáť trošku vpredu, čakať do jedenástej, kým príde Svätý Otec, potom do tri štvrte na dvanásť, kým začne hovoriť francúzsky; zopár minút počuť francúzštinu a počkať si najmä na jednu vetu: „Som rád, že môžem privítať pútnikov z Komunity blahoslavenstiev“. My mu potom krátko zakývame.  Zobudiť mladých tak zavčasu a potom čakať na tak málo – na niekoľko francúzskych viet, to bolo pre mňa riziko. Dostal  však malé znamenie, že mám do toho ísť.

Vo chvíli, keď Svätý Otec prešiel okolo, mladých sa zmocnilo neuveriteľné pohnutie. Boli poslušní až do konca audiencie a potom sa ma spýtali: „Môžeme ísť za Svätým Otcom?“ Odpovedal som: „Áno.“ Popreskakovali zábradlie a pribehli k miestu, kde Svätý Otec pozdravoval chorých. Jednému chlapcovi sa dokonca podarilo dotknúť sa jeho ruky. Keď sa vrátili späť, boli dve hodiny popoludní –  pritom boli už od piatej hore, vôbec nejedli, bol júl a slnko pražilo. Videl som, ako sa títo mladí delikventi vrátili celkom premenení.

Milosť zasvätenia sa Panne Márii spôsobuje, že pri stretnutí s pravým apoštolom sa ľudia menia!