Popri Biblii a Katechizme Katolíckej cirkvi sú pre formáciu potrebné knihy:

  • O pravej úcte k Panne Marii“ ( PÚ),  sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
  • Tajomstvo Márie“ (TM), sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
  • Príbeh mojej duše“, sv. Terézia z Lisieux,  učiteľka Cirkvi. Dopĺňa sv. Grigniona z Montfortu, lebo ukazuje, že „cesta malosti“, na ktorej víťazí milosrdenstvo, je súčasťou Božieho tajomstva pre posledné časy.

Doplnkové čítanie:

  • Celá malosť “, Mario de Fiesole
  • Kecharitomene – Milostiplná“, Dominik Chmielewski, SDB

Ďalšie odkazy:

„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020