Príprava
zasvätiť sa Najsvätejšej Trojici
cez Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie

Vitajte v Rodine Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ktorá pozýva zasvätiť sa Najsvätejšej Trojici. Matka Božia nás pod Ježišovým krížom prijala za svoje deti, preto pomáha a učí objavovať vzácnosť vlastného života teraz i pre večnosť; v pravde ukotviť vzťah k Bohu, k ľuďom a k sebe a napĺňať osobné poslanie pri budovaní Božieho kráľovstva.

Lebo… ste Božia stavba. 1 Kor 3, 9
Neviete, že ste Boží chrám..? 1 Kor 3, 16