Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja je mariánska obnova inšpirovaná dielom  sv. M.Ľ.Grigniona z Montfortu a posolstvami z Medžugoria, ktorá sa usiluje napĺňať  Kristov testament “Hľa, tvoja matka“ a Máriino usmernenie v Káne „Urobte všetko, čo vám povie“. Pomôckou sú pre nás duchovné cvičenia, ktoré sa po slávnostnom ukončení  snažíme premietnuť ďalej do každodenného života.

Sme mariánskou duchovnou rodinou, ktorá má koordinačné centrum v rámci medzinárodnej Komunity Blahoslavenstiev. Usmerňuje poverených spolupracovníkov v jednotlivých krajinách, aby svoju činnosť začlenili do miestnej cirkvi cez príslušné farnosti, osobitne v prípade skupinového vedenia duchovných cvičení. Na Slovensku je pred Cirkvou oficiálnym predstaviteľom Komunita Blahoslavenstiev v Okoličnom, ktorá pre potreby a rozvoj tohto diela ustanovila miestneho zástupcu.

Do Rodiny Panny Márie, Kráľovnej pokoja sa môže zapojiť  každý tak, že si vykoná tieto duchovné cvičenia, pritom sa však nezaväzuje nijakým osobitným záväzkom.

Naša činnosť

Naša činnosť spočíva najmä v ponuke duchovných cvičení prostredníctvom knihy alebo internetovej stránky, prípadne vedenia skupín.

Knižnú podobu   zabezpečilo Vydavateľstvo Serafín a cirkevné schválenie udelil  Mons.  Dominik  Tóth.

Prvá skupina si podľa nich vykonala zasvätenie  8. decembra 1995 v Bratislave. Niekoľko rokov sa opakovane  cvičenia konali v Evanjelizačnom dome Quo vadis v Bratislave; neskôr v rámci jednotlivých farností  v Banskej Bystrici, v Ivanke pri Dunaji, v Závode, v Šaštíne, v Širokom, v Okoličnom, v Bratislave-Dúbravke a Rači. Knihu využívajú tiež kňazi  v rámci duchovnej obnovy farností (Gaboltov, Čerín, Červená skala, Košice, Červený Kameň).  Spolupracovali sme aj s farnosťami v Prahe a v Poľsku.

Prvým vstupom na internet bola tvorba stránky Mariánske hnutia na Slovensku, ktorú zostavila Mária Gregorovičová. Ilustrovali ju fotografie Márie Svoreňovej.

Podľa týchto duchovných cvičení robí prípravu k zasväteniu aj spoločenstvo Svetlo Máriino z Medžugoria   na svojej internetovej stránke.

V rámci nášho úsilia o budovanie jednoty zapájame sa do rôznych mariánskych aktivít na Slovensku i v zahraničí. Za osobitne dôležitú a vzácnu príležitosť považujeme účasť na celosvetových Mariánskych dňoch v Ríme,   ktoré zvolal pápež František v októbri 2013.

Objednanie knihy:

Knižné zásoby sú vyčerpané.

„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020