Texty duchovných cvičení na  stránke Hľa, tvoja Matka sú prepisom knižného vydania:

Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady,
Rodina Panny Márie, Kráľovnej Pokoja

Úvod, modlitby zasvätenia a Zásady „Rodiny“ napísal Gérard Croissant (brat Efraim) – zakladateľ Komunity Blahoslavenstiev.

Autor dokončil knihu 25. marca 1994,
v deň 10. výročia za­svätenia sveta a Ruska
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
pápežom Jánom Pavlom II.

Nihil obstat: Msgr. Vincentius Malý, censor
Imprimatur: Msgr. Dominicus Tóth – Eppus, vicarius generalis
Nr.: 4248/96 Tyrnavie, die 28. 4. 1997
Translation © Vydavateľstvo SERAFÍN, 1997
Druhé vydanie: Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2008

Z francúzskeho originálu: Communion Márie Reine de la Paix
Preložili: Adriana Alexyová, Otília Dvorecká, Mária Ščepková.
Zodpovedný redaktor: Felix Kostolanský.
ISBN 978-80-8074-071-9

Pozn.:
K medžugorským posolstvám sa učiteľský úrad Cirkvi nevyjadril, preto cirkevné schválenie diela neznamená cirkevné schválenie týchto posolstiev.

Knihu vydávame s poznámkou „pro manuscripto“, čo zna­mená, že nie je v bežnom predaji.

Knižné zásoby sú vyčerpané. Pripravujeme tlač pre osobnú potrebu v pdf formáte.

„Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.“

Sv. Terézia z Lisieux