Podstata zasvätenia

Zasvätiť seba a svet Najsvätejšej Trojici
cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja,
Kráľovnej Vesmíru,
Kráľovnej Sŕdc

Úvod

Etymologický význam slov „zasvätiť“ a „obetovať“ (v latinčine) je rovnaký: posvätiť odovzdaním Bohu. Cieľom zasvätenia je úplné obetovanie sa z lásky, ale v Máriinom Srdci, to znamená tým najnežnejším a najjemnejším spôsobom. Všetko, čo nedokážeme uniesť sami, obetujeme jej, aby sa horké stalo sladkým…

Keď porozumieme tomuto vykupiteľskému princípu prameniacemu z Božej múdrosti, zatúžime po spolupráci s Máriou na zasvätení seba a sveta tak, ako to celkom jasne urobil sv. Ján Pavol II., keď opúšťal Čenstochovú:

„Matka Cirkvi, znovu sa zasväcujem tebe, tvojmu materskému otroctvu lásky: Totus tuus! Celý tvoj! Zasväcujem ti celú Cirkev všade, vo všetkých končinách sveta! Zasväcujem ti celé ľudstvo; všetkých ľudí – mojich bratov, všetkých obyvateľov a národy zeme. Zasväcujem ti Európu a všetky kontinenty. Zasväcujem ti Rím a Poľsko, ktoré sú spojené novým zväzkom lásky v osobe tvojho služobníka.
Ó, Matka, láskavo nás prijmi! Ó, Matka, neopúšťaj nás! Ó, Matka, veď nás!“

Ponúkané 33-dňové duchovné cvičenia k zasväteniu Rodiny Panny Márie, Kráľovnej pokoja prostriedkom, ako sa stať apoštolmi Panny Márie; takto sa chceme úplné odovzdať Márii, aby sme sa stali nezraniteľnými voči ohnivým šípom kniežaťa tohto sveta, ktorý chce pohltiť deti Ženy odetej slnkom.

Mária svojím nanebovzatím a korunovaním v nebi prebýva v Srdci Najsvätejšej Trojice, kde nám Syn pripravil miesto. Mária žije v Trojici, ktorá si chce urobiť príbytok v srdci človeka; Mária je v nebi, no nie menej i na zemi; buduje most nad priepasťou, čo sa nám videla neprekonateľnou.

Pri preberaní jednotlivých textov duchovných cvičení sa pokúsime modlitbou, rozjímaním a adoráciou preniknúť do hĺbky trojičného tajomstva. Eucharistia, ktorá je sviatosťou vrcholnej lásky, nám v tom denne bude pomáhať. Druhým výsadným prostriedkom bude sviatosť zmierenia.

Duchovné cvičenia majú za cieľ zmeniť náš život zakaždým, keď si ich budeme robiť. Každý deň si treba na ne vyhradiť čas, dôsledne a vytrvalo, či už ráno alebo večer. Zostavené sú tak, aby každý, nech je na akejkoľvek duchovnej „úrovni“, našiel v nich pokrm, ktorý ho prehĺbi v mariánskej úcte a v živote s Bohom. Cvičenia možno preberať individuálne s duchovným sprevádzaním alebo v rámci animovanej skupiny.

Popri Biblii a Katechizmu Katolíckej cirkvi, dvoch kníh nevyhnutných pre formáciu apoštola Panny Márie pre nastávajúce časy, sú potrebné aj knihy: „O pravej úcte k Panne Marii” (citovaná pod skratkou PÚ) a  „Tajomstvo Márie“ (TM) od sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu; „Príbeh mojej duše“ od sv. Terézie z Lisieux,  učiteľky Cirkvi,  ktorá dopĺňa sv. Grigniona z Montfortu, lebo ukazuje, že „cesta malosti“, na ktorej víťazí milosrdenstvo, je súčasťou Božieho tajomstva pre posledné časy.

Každý deň cvičení prináša i jedno z posolstiev Panny Márie z Medžugoria*; budeme im venovať pozornosť, pretože vďaka ich jednoduchosti sú veľmi dobrou metódou výchovy k duchovnému životu.

(* Nedovoľujeme si a nechceme predchádzať stanovisko Cirkvi ku zjaveniam v Medžugorí. Vyjadreniu Cirkvi sa plne podriadime, len čo bude vyhlásené. Uverejňujeme tieto posolstvá s cieľom informovať, ako to povoľuje Cirkev po tom, čo Pavol VI. zrušil kánon 1399 (5), ktorý zakazoval zverejňovanie správ týkajúcich sa nových zjavení (14.10.1966).

Záver duchovných cvičení je slávnostné zasvätenie sa .

Text: str. 5-7, knihy Duchovné cvičenia k zasväteniu
Matka Božia, prijímam ťa vďačne za svoju Matku a dávam ti svoje srdce. Ponor mňa i každého človeka, do milosrdnej lásky Ježišovho a tvojho srdca, nech príde Božie kráľovstvo!