„Každý deň čítajte posolstvá a uvádzajte ich do života.“
– „Jediná vec, ktorú by som vám chcela povedať, je: Obráťte sa!“

Mária nás volá, aby sme sa zasvätením celej našej bytosti úplne odovzdali pôsobeniu jej Nepoškvrneného Srdca. Neustále nás volá, aby sme sa rozhodli pre Boha. Každému chce venovať dar svätosti, aby bol svet spasený svätosťou. „Rozhodnite sa milovať, horte láskou; neviete s láskou počúvať slová, ktoré vám dávam.“ Preto sa treba neustále modliť, modliť, modliť… Modlitba môže zmeniť prírodné zákony. Modliť sa ruženec, naučiť sa modlitbu srdca, modliť sa k Duchu Svätému: „Je veľmi dôležité prosiť Ducha Svätého, aby na vás zostúpil. Keď máme Ducha Svätého, máme všetko.“

Potrebné je chváliť Ježiša, aby sa svet k nemu obrátil, modliť sa a prinášať obety.

Najpodstatnejšie v modlitbe je veľmi túžiť po Bohu a po spáse duší.

Mária nám ponúka päť duchovných zbraní:

  1. Modlitba: „Nechápete hodnotu modlitby.“
  2. Pôst: „Volám vás, aby ste sa začali postiť so srdcom“ (20. 9. 1984).
  3. Čítanie Biblie: „Žiadam vás, aby ste doma čítali Bibliu každý deň a vyložili ju na viditeľné miesto, aby vás neustále nabádala k čítaniu Božieho slova a k modlitbe“ (18. 10. 1984).
  4. Sviatosť zmierenia: „Zmierte sa s Bohom a navzájom medzi sebou. Preto treba veriť, modliť sa, postiť a pristupovať k svätej spovedi“ (26. 6. 1981). „Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, utešiť a odpustiť vám všetko to, čo vo vás prekáža láske“ (25. 6. 1988).
  5. Eucharistia: „Nech sa svätá omša pre vás stane životom“ (25. 4. 1988).

Mária nás pozýva, aby sme toto všetko žili vo veľkej slobode a radosti, aby sme sa stali deťmi svetla a krásy.

„Ste takí krásni, keď sa modlíte.“
„Všetky milosti sú vám k dispozícii, záleží len na vás, či ich dostanete. Preto vám opakujem: modlite sa!“
Text: str. 206 knihy Duchovné cvičenia k zasväteniu
„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020