Benedikt XVI. vystoupil v pořadu italské televize RAI Uno  jako vůbec první papež v rámci běžného televizního pořadu, 26.4,2011 na Velký pátek.

„Nemůžeme se stát křesťany osamoceně – křesťanstvím, které by si každý zkonstruoval podle vlastních idejí. Matka je obrazem církve, je Matkou církve a svěřujeme-li se Marii, musíme se svěřit také církvi, žít církev, být církví spolu s Marií. A tak přicházíme k momentu zasvěcení: papežové a to jak Pius XII., tak Pavel VI. i Jan Pavel II. vykonali slavnostní úkon zasvěcení Matce Boží a mám za to, že toto gesto před lidstvem i před samotnou Marií bylo velmi důležité. Myslím, že nyní je důležité tento úkon zvnitřnit, nechat se jím proniknout a uskutečnit jej v nás samotných. V tomto smyslu jsem putoval do několika velkých mariánských svatyní ve světě: do Lourdes, Fatimy, Czestochové, Altőtingu. Vždycky ve snaze konkretizovat, zvnitřnit tento úkon zasvěcení, aby se stal skutečně naším úkonem. Myslím, že velký veřejný úkon zasvěcení byl již učiněn. Možná, že přijde den, kdy bude nezbytné jej opakovat, ale nyní se mi zdá důležitější jej žít, uskutečňovat, vstoupit do tohoto zasvěcení, aby bylo opravdu naše. Společným zasvěcením se Marii, když se všichni nechají její přítomností prostoupit a formovat a vstoupí do společenství s Ní, stáváme se skutečně církví a spolu s Marií se stáváme Kristovou nevěstou. Nemám tedy v úmyslu vykonat nový veřejný úkon zasvěcení, ale spíše chci vyzývat ke vstupu do zasvěcení již učiněného, aby bylo denně prožívanou realitou a tak rostla skutečně mariánská církev, jež je Ježíšovou Matkou i Nevěstou i Dcerou.“

Česká sekce Radio Vaticana, CZ