Pre tento krok je dobré zvoliť si niektorý významný deň, resp. mariánsky sviatok.

K bezprostrednej príprave sa odporúča:

  • Pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu s daným úmyslom;
  • Napísať modlitbu zasvätenia sa buď vlastnými slovami alebo podľa ponuky v prílohe.

V deň zasvätenia sa,  po účasti na svätej omši predniesť zvolenú modlitbu a následne ju podpísať.

Úkonom slávnostného zasvätenia sa nezanechávame  výchovu Panny Márie, práve naopak, treba v nej dôsledne pokračovať, aby sme dozrievali podľa Božieho zámeru.

Ako odporúča sv. Ľ. M. Grignion z Montfortu, je dobré aspoň raz ročne si zasvätenie obnoviť. Vhodné je tiež denne sa zverovať napr. ako sv. Ján Pavol II. slovami “Totus tuus… “