Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ten, ktorý hovoril ústami prorokov
a ktorého ohlásil zákon ľuďom nedokonalým,
Utešiteľ, pravý Boh, sa dnes zjavuje
služobníkom a svedkom Slova.
Ducha v ohni prijali apoštoli
ako pečať a znak živého Boha.
Zjavuje sa v dare jazykov,
lebo je silou, ktorá od Otca pochádza.
Kráľ kráľov, Jediný z Jediného, Slovo,
ty sa večne rodíš z Otca nesplodeného;
vo svojej láske dal si zažiariť
tvojmu všemocnému Duchu nad apoštolmi.
Ty, ktorý‘ si obnovil našu prirodzenosť
zranenú smrťou,
ty. Slovo Boha, zalievaš nás prúdom,
čo vytryskol z tvojho nepoškvrneného
prebodnutého boku,
a značíš nás pečaťou vrúcnosti Ducha.

(modlitba východných Cirkví, ranné chvály Veľkonočného pondelka)

Iz 27, 2-5

V ten deň bude vinica pôvabná,
ospevujte ju!
Ja, Pán, ju strážim,
každú chvíľu ju zalievam.
Strážim ju vo dne v noci,
aby sa jej niečo nestalo.
Nerád sa hnevám.
Ale keby som našiel tŕnie a krovie,
pustím sa s ňou do boja
a podpálim ju,
ak sa nebude utiekať pod moju ochranu,
a neuzavrie so mnou mier
a neuzavrie mier so mnou.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. februára 1992:
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa cez modlitbu ešte väčšmi priblížili k Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, aby vás ochraňoval. Avšak potrebujem k tomu vaše modlitby a vaše áno. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských veciach a zabúdate, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, deti moje, priblížte sa k Bohu, aby vás ochraňoval a strážil pred každým zlom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, zasväcujem ti všetko, čo som ti ešte nezasvätil, čo som ti nedokázal dať. Prosím, vezmi si to, Matka moja, moja krásna, holubica moja, priateľka moja. Dotkni sa, očisti a ovládni to, čo sa ťa vo mne ešte bojí a o čom som nevedel.

Chcem si ťa vziať k sebe, do svojho najvnútornejšieho súkromia. Vstúp do svadobnej komnaty mojej duše, do najhlbšieho vnútra, ktoré bez teba nemôžem navštíviť. Zasnúb si ma, Božia nevesta! Moja Prečistá, v tme mojej noci priprav baldachýn na svadbu, pre ktorú si ma Najvyšší stvoril. Zahaľ ma do seba tak, ako teba zatienil Duch Svätý.

Antifóna

Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, svätá Božia Rodička.

(Sub Tuum)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)