Zasvätenie všetkej lásky na svete

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó Ježišu, vieme, že si milostivý
a že si za nás dal svoje Srdce.
Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes za nás prosíš, aby sme nepadli.
Ježišu, spomeň si na nás, keď zhrešíme.
Skrze svoje najsvätejšie Srdce daj,
aby sme sa všetci navzájom milovali.
Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi.
Prejav nám svoju lásku!
Všetci ťa milujeme a túžime po tom,
aby si nás svojím Srdcom dobrého pastiera
ochraňoval pred hriechom.
Príď do každého srdca, Ježišu!
Klop, klop na dvere nášho srdca – trpezlivo a neúnavne.
Sme ešte stále uzavretí,
lebo sme nepochopili tvoju lásku.
Klop ustavične a daj, ó dobrý Ježišu,
aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy,
keď si spomenieme na tvoje utrpenie,
ktoré si za nás podstúpil.
Amen.

(modlitba, ktorú zverila Panna Mária v Medžugorí Jelene 28. novembra 1983)

Žalm 63

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.

Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.
Tí však čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;
vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.
Kráľ sa však bude tešiť v Bohu,
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. septembra 1991:
„Drahé deti! Dnes vás všetkých zvlášť volám k modlitbe a odriekaniu. Lebo teraz – ako nikdy predtým – chce satan ukázať svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce stále viac ľudí zviesť na cestu smrti a hriechu.
Preto, drahé deti, pomáhajte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo vo svete hriechu. Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obety venovali na moje úmysly, aby som ich mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie.
Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Panna Mária, keďže láska prikrýva množstvo hriechov, tvoja nekonečná láska k deťom, ktoré ti dal Otec, nás prikrýva až do hlbín našej hriešnej bytosti. Ó príčina našej radosti, už nie sme zaujatí hriešnymi skutkami, ani ochromení adamovskými výčitkami svedomia, ale plne nás zamestnávaš dielom lásky, nežným rozhovorom v tvojej skrytej záhrade. Nech cez naše zjednotenie sa s tvojím Srdcom príde kráľovstvo lásky Ježišovho Srdca, jemného a pokorného, a nech tvoje kráľovstvo lásky príde cez zjednotenie všetkých sŕdc navzájom. Mária, Kráľovná našich sŕdc, Pani naša, vládni nad nami. Zasväcujem ti všetko, čo je na svete schopné lásky; hoci by to bola len najnepatrnejšia kvapôčka, vypestuj ňou záhradu slastí, ktorá naveky vsaje prúd horkosti, čo zaplavil Srdce tvojho Syna!

Antifóna

Ó Kristovo ľudské Srdce,
v tebe božské Srdce Otcovo zostáva naveky otvorené.
Ó nesmieme utrpenie nekonečnej lásky,
v tebe sa Srdce Márie a Srdce Ježiša stávajú jedným;
v tebe sa ľudské s božským
v mlčaní Ducha objíma
na večnú radosť a slasť.
Ó jediné Srdce, v tebe sa spájajú
tí, čo zraňujú,
s tými, čo sú zraňovaní.

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)