Zasvätenie nášho pôvodu

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó Duchu svätosti, ráč Pánom mne sa stať,
Pánom srdca môjho, by sa naučilo s tebou milovať,
i ducha môjho, aby ťa poznával,
i môjho jazyka, nech o tebe spieva,
i mojich schopností a tiež mojich zmyslov;
nech moje skutky, moje utrpenia,
moje bohatstvo i bolesť, ba všetko
iba tebe jedinému slúžia.

Nech srdce moje je chrám
a jazyk nástrojom,
nech výrečne hlásam
a všade rozprávam
o Pánovi svojom.
Tak kraľuj vo mne mocou,
s Ježišom, s Máriou,
aby som bol chválou
Bohu nášmu večnou.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Žalm 127

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.

Zbytočne vstávate pred svitaním
a líhate si neskoro v noci,
vy, čo jete ťažko zarobený chlieb,
lebo on dáva svojim miláčikom spánok.

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,
jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,
tým sú vám synovia z mladých liet.

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil:
neutrpí hanbu, keď bude rokovať
s nepriateľmi v bráne.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

11. júla 1993:
„Deti moje, chcem, aby ste žili každý nový deň v láske a pokoji. Chcem, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky. Ľudia tak veľmi potrebujú milosť pokoja a lásky, ktoré stratili, lebo sa nemodlia. Vytvárajte vo svojich srdciach neustálu modlitbu, lebo len tak sa budete môcť stať nádobami pripravenými pre Boha. Cez vašu modlitbu vás Boh bude tvárniť na konečnú podobu nádob podľa jeho túžby. Preto odovzdajte sa mu úplne. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, ty prebývaš v Božej mysli, Mária, si nevestou Otcových zámerov, obklop ma svojou materskou prítomnosťou a pripomínaj mi, že som bol stvorený s múdrosťou a z lásky, aby som mohol plný vďačnosti za nekonečne dobrého Otca povedať: „Ďakujem ti, Pane, za zázrak, ktorým som.“
Mária, zasväcujem ti okamih svojho počatia, navštív ho. Zasväcujem ti svojho pozemského otca a matku, zasväcujem ti ich splynutie. Zasväcujem ti každé spojenie muža a ženy na zemi, aby človek dával život múdro a z lásky podľa Božieho príkladu.

Antifóna

Ó Ježišu, drahý Ženích náš,
náš Boh a náš brat,
príď, vstúp do nás a zroď sa tu,
cez tvoju Matku presvätú, nech s tvojou pomocou
dôjdeme za Otcom.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)